14 juli, 2007


Kavlat fat och drejade skålar o kanna i lergodslera glaserade med transperant glasyr.

Inga kommentarer: